Semmelträffen 2023!

Den 18 Februari 2023 blir det återigen semmelträff på Yttre Bjennsjön.

Vi bjuder på semlor, kaffe och saft. Vill man swisha en slant för fikat är det helt frivilligt.

Vi välkomnar alla från klockan 11.00 fram till cirka 14.00.

Är man inte medlem går det jätte bra att bli det på plats.

Vi kommer även att visa upp våra snowmovers samt klubbskoter.

Varmt välkomna önskar styrelsen!!

Årsmöte den 24/11-22

Välkommen till Västanfjällets skoterklubbs årsmöte!

Den 24 november 2022 kl 19.00 i kuvösen på Folkets hus i Bjurholm!

Dagordningen kommer att se ut såhär.

1. Mötets öppnande

2. Är årsmötet utlyst på godkänt sätt

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av två justeringsmän.

6. Genomgång av verksamhetsberättelse

7. Genomgång av revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihets för styrelsen

9. Av styrelsen framlagda förslag

10. Aktivitetsplan för kommande år.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Val av styrelse enl. §3.

13. Val av revisorer enl. §4.

14. Val av valberedning enl. §3.

15. Övriga frågor.

16. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Sportlovsträffen!

Sportlovsträffen!

I år blir sportlovsträffen på Lillänget.
Torsdagen den 10/3-2022 välkomnar vi alla till sportlovsträffen på lillänget mellan 11.00 – 14.00.
Vi kommer att bjuda på kaffe, te, saft och oboy.
Det kommer att finnas hamburgare till försäljning för 20kr. Swish eller kontant.
Även två tipsrundor kommer att finnas, en för vuxna och en för barn med fina priser.
Vi hoppas på bra väder och ett glatt humör.
Välkomna önskar vfsk styrelse!!😄

Projekt Skyltning & Säkerhet är slutfört!

Under 2017 skickade föreningen in en ansökan mot Länsstyrelsen och Jordbruksverket där vi önskade finansiellt stöd för att utföra en störrre upprustning av skyltningen i ledsystemet.
Vi hade medvind och fick godkänt stöd från både Bygdemedel och Landsbygdsbidrag.

Tidigt i projektet gjordes inköp av jordborr och 1500st stolpar som har inneburit ett löpande arbete att uppföra runt om våra 42mil skoterleder.

Projektet hade några delmål:

  • Förtäta mängden ledkryss
  • Skylta tydligt vid varje överfart över väg
  • Uppföra orienteringskartor med koordinatangivelser och information
  • Skylta isöverfarter
  • Ortsskyltar och bättre hänvisningar vid korsningar
  • Förstärka skyltningen vid förbudsområden där allt från renbete och jordvärme till nyplantering kan vara orsaker att skoterkörning är förbjuden utanför markerad led

Idag kan vi med glädje säga att vi är i mål och ledsystemet har fått en helt ny nivå av tydligthet och trygghet för människor som rör sig i ledsystmet både sommar som vinter.

Projektet har varit stort och komplikationerna som corona-viruset bringat i form av svårigheterna med att samla människor för arbetet har varit kännbara, vi har lärt oss mycket om hur mycket jobb det faktiskt innebär att ta sig an en uppgift i denna storlek.

Arbetet har fortlöpt ända fram till gången vinter och vi kan äntligen rapportera tillbaka till Länsstyrelsen och Jordbruksverket att vi är klara.

Vi vill passa på att tacka alla som gjort detta möjligt inom föreningen och våra externa hjälpande händer:
– Länsstyrelsen
– Bjurholms Kommun
– Jordbruksverket
– Svedea och dess skoterfond
– Reklampunkten
– Granngården Örnsköldsvik

STORT TACK!!

Nedan finns ett axplock av bilder från arbetet alla eldsjälar lagt ner under gångna år.