Category Archives: Uncategorized

Årsmöte den 24/11-22

Välkommen till Västanfjällets skoterklubbs årsmöte!

Den 24 november 2022 kl 19.00 i kuvösen på Folkets hus i Bjurholm!

Dagordningen kommer att se ut såhär.

1. Mötets öppnande

2. Är årsmötet utlyst på godkänt sätt

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av två justeringsmän.

6. Genomgång av verksamhetsberättelse

7. Genomgång av revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihets för styrelsen

9. Av styrelsen framlagda förslag

10. Aktivitetsplan för kommande år.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Val av styrelse enl. §3.

13. Val av revisorer enl. §4.

14. Val av valberedning enl. §3.

15. Övriga frågor.

16. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Sportlovsträffen!

Sportlovsträffen!

I år blir sportlovsträffen på Lillänget.
Torsdagen den 10/3-2022 välkomnar vi alla till sportlovsträffen på lillänget mellan 11.00 – 14.00.
Vi kommer att bjuda på kaffe, te, saft och oboy.
Det kommer att finnas hamburgare till försäljning för 20kr. Swish eller kontant.
Även två tipsrundor kommer att finnas, en för vuxna och en för barn med fina priser.
Vi hoppas på bra väder och ett glatt humör.
Välkomna önskar vfsk styrelse!!😄