Årsmöte den 24/11-22

Välkommen till Västanfjällets skoterklubbs årsmöte!

Den 24 november 2022 kl 19.00 i kuvösen på Folkets hus i Bjurholm!

Dagordningen kommer att se ut såhär.

1. Mötets öppnande

2. Är årsmötet utlyst på godkänt sätt

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av två justeringsmän.

6. Genomgång av verksamhetsberättelse

7. Genomgång av revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihets för styrelsen

9. Av styrelsen framlagda förslag

10. Aktivitetsplan för kommande år.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Val av styrelse enl. §3.

13. Val av revisorer enl. §4.

14. Val av valberedning enl. §3.

15. Övriga frågor.

16. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *