Årsmöte 2023!!

Välkommen till Västanfjällets skoterklubbs årsmöte!

Den 30 November 2023 19.00 i kuvösen på Folkets Hus i Bjurholm!

Dagordningen kommer se ut såhär.

1. Mötets öppnande.

2. Är årsmötet utlyst på godkänt sätt

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av två justeringsmän.

6. Genomgång av verksamhetsberättelse.

7. Genomgång av revisionsberättelse.

8. Ansvarsfrihets för styrelsen.

9. Av styrelsen framlagda förslag.

10. Aktivitetsplan för kommande år.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Val av styrelse enl. §3.

13. Val av revisorer enl. §4.

14. Val av valberedning enl. §3.

15. Övriga frågor.

16. Årsmötet avslutas.

Styrelsen ser fram emot att träffa er alla och starta igång ännu en fantastisk skotersäsong!!

Varmt välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *