Vägar som inte får brukas som skoterled pga avverkning

Med anledning av avverkning så plogas vissa skogsbilsvägar som vi normalt brukar använda som skoterleder.

    Sträckorna som påverkas är:

  • Johannesbovägen
  • Myrvägen
  • Vägen ut till Mansbörda
  • Rötjärnsvägen (Grönåker) där gäller 20 km/h men kan alltså användas

Väldigt viktigt att detta respekteras av alla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *