Information kring insamling för tillfälliga boenden

En del i våran viktiga samhällsfunktion inom Bjurholms kommun och den roll vi har inom krisrådet är att sprida information som är viktig inom och kring kommungränserna.

Har ni möjlighet att underlätta det uppdrag som kommunen har att uppfylla med iordningställandet av tillfälliga boendeplatser så finns mer information att hitta på nedan länk (klicka på bilden för att komma vidare):
bjurholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *