Skoterled mellan Karlsbäck och Nordås.

Skoterleden som går mellan Karlsbäck och Nordås är en skogsbilväg som är upplogad, där man bör iakttaga STOR försiktighet då man kör skoter eftersom det kommer att vara mycket trafik efter skogsvägen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *